Khuyến cáo khi thi công sơn Luxsen

2016-11-29 17:55:58

Khi thi công Sơn Luxsen có thể thực hiện một trong hai phương pháp sau:


PHƯƠNG PHÁP 1:

Bước 1:    Làm sạch bề mặt thi công.     
Bước 2:    Phủ Matit Luxsen:     02 lớp
Bước 3:    Phủ sơn lót Luxsen:    01 lớp
Bước 4:    Phủ sơn hoàn thiện Luxsen:    02 lớp
           

PHƯƠNG PHÁP 2:

Bước 1:    Làm sạch bề mặt thi công.     
Bước 2:    Phủ sơn lót Luxsen:    02 lớp
Bước 3:    Phủ sơn hoàn thiện Luxsen:    02 lớp
 

Chú ý:  Công ty Sơn Luxsen sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng, khi quí khách dùng Sơn, Matit và Chất chống thấm không theo đúng qui trình hướng dẫn các sản phẩm sơn Luxsen và cách thi công chúng, vì thành phần sơn của các hãng khác nhau thì khác nhau.

Bài viết liên quan

Tuyển chọn những mẫu cầu thang cho nhà ống

Sự cố và cách xử lý

Các mẫu nhà cấp 4 nông thôn đẹp

SƠN LUXSEN MUÔN MÀU HẠNH PHÚC

Những câu hỏi và trả lời về các loại sơn